ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

H ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ I.K.E. είναι μια εξειδικευμένη κατασκευαστική εταιρεία με έδρα και εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη που δραστηριοποιείται σε έργα συντήρησης και βελτίωσης οδοστρωμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο κύριος προσανατολισμός της είναι η εφαρμογή σύγχρονων ολοκληρωμένων τεχνολογιών συντήρησης και βελτίωσης οδοστρωμάτων διαθέτοντας τους ανάλογους πόρους σε ανθρώπους και υποδομή.

Οι βασικές δραστηριότητες της Εταιρείας περιλαμβάνουν:

Α. Τη συντήρηση και βελτίωση οδοστρωμάτων με δυο βασικές εξειδικεύσεις:

  • Τη χρήση αντιολισθητικών λεπτοτάπητων διαφόρων τύπων.
  • Της επισκευής αρμών.

Β. Τη διαχείριση οδικού δικτύου με ηλεκτρονικά ή και συμβατικά μέσα.

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

  • Η Εταιρεία διαθέτει εξαιρετική τεχνογνωσία στο αντικείμενο, είναι στελεχωμένη με έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό.
  • Διαθέτει εξειδικευμένο μηχανολογικό εξοπλισμό με μοναδικά μηχανήματα στην κατασκευή λεπτοταπήτων εντός Ελληνικής επικράτειας.
  • Μέχρι σήμερα έχει εκτελέσει με απόλυτη επιτυχία απαιτητικά έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για πελάτες μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, δήμους και δημόσιους φορείς ανταποκρινόμενη πλήρως στις προδιαγραφές των έργων.