ΨΥΧΡΟΙ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΙ ΛΕΠΤΟΤΑΠΗΤΕΣ

MICROSURFACING, SLURRY SEAL

Η εφαρμογή τους αφορά τις συντηρήσεις και βελτιώσεις αυτοκινητοδρόμων, εθνικών και περιφερειακών δρόμων και διαδρόμων αεροδρομίων. Οι συγκεκριμένοι τάπητες είναι πάχους μικρότερου του ενός εκατοστού, με εξαιρετικά επιφανειακά χαρακτηριστικά και αντιολισθηρότητα. Οι τάπητες αυτοί είναι φιλικοί προς το περιβάλλον και έχουν σημαντικά κοστολογικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τους συμβατικούς τάπητες κυκλοφορίας.

Οι αντιολισθηροί λεπτοτάπητες κατασκευάζονται με ιδιόκτητα σύγχρονα μηχανήματα παραγωγής και ταυτόχρονης διάστρωσης. Για την επιτυχημένη εφαρμογή των αντιολισθηρών λεπτοταπήτων, η Εταιρεία μας έχει αποκτήσει τις δικές της ειδικές συνταγές εξειδικευμένων ασφαλτικών γαλακτωμάτων τις οποίες εξελίσσει συστηματικά με συνεχή έρευνα.

ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΛΕΠΤΟΤΑΠΗΤΕΣ

Χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η ειδική σήμανση της διαδρομής ή της χρήσης, π.χ. αστικούς δρόμους, ποδηλατοδρόμους, διαβάσεις πεζών, σε σήραγγες αυτοκινητοδρόμων, λεωφορειολωρίδες, δάπεδα στάθμευσης κ.λ.π.

Όπως αποδεικνύεται από πρόσφατες έρευνες οι έγχρωμοι λεπτοτάπητες μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στη μείωση του φαινομένου της θερμικής νησίδας (heat island) εντός των αστικών κέντρων, δεδομένου ότι απορροφούν έως και δέκα φορές λιγότερο από τους συμβατικούς ασφαλτικούς τάπητες την ηλιακή ακτινοβολία (και συνεπώς μειώνουν σημαντικά τη θερμοκρασία).

ΑΝΤΙΚΗΡΟΖΙΝΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ

Είναι εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας και χρησιμοποιούνται σε επιφάνειες όπου η αντοχή σε προσβολή από καύσιμα είναι σημαντική π.χ. στα δάπεδα στάθμευσης αεροσκαφών, αμαξοστάσια, χώρους στάθμευσης.