ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ

Η εταιρεία μας διαθέτει συστήματα διαχείρισης και συντήρησης αυτοκινητοδρόμων όπως το σύστημα ψηφιακής καταγραφής αυτοκινητοδρόμων και διερεύνησης οδοστρωμάτων και σιδηροδρομικής υποδομής με χρήση βίντεο και γεωραντάρ (road management system, video survey & ground-radar) σε συνεργασία με Βρετανική εταιρεία και σύστημα ψηφιακής καταγραφής αυτοκινητοδρόμων με τη μέθοδο της βιντεοσκόπησης.

Η βιντεοσκόπηση και η ψηφιακή καταγραφή οδών με τη χρήση ειδικά εξοπλισμένου οχήματος και ειδικών προγραμμάτων της εταιρείας Impulse Geophysics αποτελεί μια ολοκληρωμένη εφαρμογή επισκόπησης, διερεύνησης και καταγραφής οποιουδήποτε οδικού τμήματος (αστικού, περιφερειακού, εθνικού, αυτοκινητοδρόμου), με την παράλληλη δημιουργία ψηφιακού μητρώου και βάσης δεδομένων.