ΣΦΡΑΓΙΣΕΙΣ ΑΡΜΩΝ - ΡΩΓΜΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Η εταιρεία μας εφαρμόζει με εξαιρετικά αποτελέσματα την τεχνική της Σφράγισης Ρωγμών ασφαλτοταπήτων και αρμών διαστολής δαπέδων σκυροδέματος, με ειδική ασφαλτική μαστίχη, τροποποιημένη με πολυμερή. Η τεχνική αυτή έχει εφαρμοστεί από την εταιρία μας με επιτυχία στην Ελλάδα σε μεγάλα τμήματα της Εγνατίας Οδού και αλλού καθώς και στο εξωτερικό.

ΑΡΜΟΙ ΓΕΦΥΡΩΝ - ΣΦΡΑΓΙΣΕΙΣ

Αρμοί γεφυρών όλων των τύπων (ελαστομερείς ασφαλτικοί, ελαστομερείς ρητίνης, ελαστομεταλλικοί) και σφραγίσεις ρωγμών ασφαλτοταπήτων και αρμών διαστολής δαπέδων σκυροδέματος, με ειδική τροποποιημένη ασφαλτική μαστίχη. Ειδικότερα, η εταιρεία εφαρμόζει με απόλυτη επιτυχία και μηδενική αστοχία, τους ελαστομερείς ασφαλτικούς αρμούς BJS (Bridge Joint System – asphaltic plug) για τους οποίους παρέχει εγγύηση.

ΑΡΜΟΙ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ ΡΗΤΙΝΗΣ

Οι αρμοί ελαστομερούς ρητίνης (ΒΕJ) αποτελούν την κατάλληλη λύση για αρμούς με μετακινήσεις έως 150mm (±75mm) οι αρμοί ΒΕJ προσφέρουν μοναδικά πλεονεκτήματα όπως ταχεία κατασκευή χωρίς τη χρησιμοποίηση μηχανικών μέσων στερέωσης, πολύ μεγάλη αντοχή σε υψηλές καταπονήσεις, πολύ μικρή συντήρηση και χαμηλό κόστος.